Size bir telefon kadar yakınız
0262 606 19 64
Dil Seçin
tren
Dil Seçin
tren

HC SOĞUTUCU GAZ ŞARJ-DEŞARJ ÜNİTELERİ

Anasayfa » HC SOĞUTUCU GAZ ŞARJ-DEŞARJ ÜNİTELERİ

Hidrokarbonlar Hakkında A2L Soğutucu Uygulaması (HC)
Hidrokarbon (HC) soğutucu akışkanlarına olan ilgi ve uygulama, özellikle küresel ısınma soğutucu akışkanlarının etkisinin, soğutma ve iklimlendirme endüstrisinde önemli bir rol edindiği günümüzde, giderek artmaktadır.

HC gibi ekolojik olan doğal soğutucular (ana kullanılan: İzobütan R600a ve Propan R290), artık çoğu uygulama için olgun teknolojiler olarak mevcuttur.

Hidrokarbonlar HC soğutucu akışkanlarının performans açısından mükemmel olduğu, ancak yanıcılık açısından çevresel kullanımları için özelliklere sahip oldukları yaygın olarak kabul edilmektedir.

FT srl, HC’nin endüstriyel arıtımı için sistemlerin tasarımı konusuna duyarlıdır ve yıllar içinde yalnızca bu Soğutucu Sınıfının arıtılmasına yönelik bir dizi ürün ve proje geliştirmiştir. Bu ürün yelpazesi, buzdolaplarının üretim süreçlerinde istem dışı soğutucu akışkan sızıntıları nedeniyle patlama kaynağı olarak alındıkları potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için iş yeri güvenliği için uygun kriterler izlenerek elde edilir.

FT srl, yardımcı cebri havalandırma sistemleriyle donatılmış ve sızıntı yoluyla izlenen uygun çalışma alanlarının özel olarak devreye alınmasını sağlayarak, soğutucu akışkan devrelerinin HC soğutucu akışkanlarının test edilmesi, boşaltılması ve doldurulması için özel güvenli sistemler gerçekleştirir. Olası patlamanın önlenmesine ilişkin mevcut kurallara göre operatör.

FT Yanıcı Soğutucu Dozajlama Sistemi
Son vakum ekipmanı ve HC soğutucu akışkanların doldurulması, ATEX Direktifi 2014/34/UE’ye göre, yanıcı gazla yüklenecek soğutma üniteleri için uygun bir çalışma alanı içinde gerçekleştirilir.

Çalışma alanı, çevresinden olası Gaz çıkışını önlemek için yanmaz panellere sahip bir mahfaza (tipik boyut 20sqm) ile sağlanır. Bir veya daha fazla pano kapısı mikro şalter ile kontrol edilebilir.

Çalışma alanı içinde, tehlikeli gaz konsantrasyonunu kontrol altında tutmak için gerekli hava değişimini sağlayan bir cebri havalandırma kaynağı kurulur. Bu alanın içine bir / iki enjektörlü HC vakum ve şarj makinesi yerleştirilip sabitlenir. Kullanımda olan soğutucu akışkan tankı başka bir alana kurulabilir ve Soğutucu Transfer Pompa sistemleri ile soğutucu akışkanı şarj istasyonuna ulaştırabilir.

FT Yanıcı Soğutucu Dozajlama Sisteminin Standart Bileşenleri

iROCKALL HC Vakum ve Şarj İstasyonu
iROCKALL HC, soğutucu devrelerinde vakum, bir ön test sızıntısı ve sıvı haldeki Soğutucu Akışkanı gerçekleştirir. Soğutucu sınıfı A3 ve A2L’dir. iROCKALL HC, ev tipi ve ticari buzdolaplarının tüm üretim hatları ve izobütan (R600a) ve/veya propan (R290) kullanan diğer uygulama alanları için yapılandırılabilir.
R1234yf ve R1234ze gibi en yeni soğutucu akışkanların kullanıldığı montaj hatları aynı zamanda iROCKALL HC için doğal çalışma alanıdır iROCKALL HC tamamen Smart Unit cihazı tarafından kontrol edilir.

Şarj hızı: HC/A2L için 25 g/s’ye kadar ve HCFC/HFC soğutucuları için 40 g/s’ye kadar

Medusa İzleme Sistemi
Medusa, HC soğutucu gazın işlenmesi için tüm tesisin genel merkezi kontrolünü ve komutasını temsil eder. Şarj çalışma alanı içine yerleştirilmiş gaz konsantrasyonu algılama sensörleri için elektronik ünite ve iRockall HC tarafından kontrol edilir. Gaz sensörleri, %LEL’deki ilgili konsantrasyonu algılar ve Medusa, ilgili güvenlik eylemlerini mevcut Güvenlik direktiflerine göre yapar. Medusa sistemi ayrıca tehlikeli konsantrasyonların varlığında hava akış hızını artırmak için cebri havalandırma sisteminin kontrol edilmesini sağlar. HC şarj alanı cihazlarının tüm güç ve pnömatik beslemesi Medusa tarafından kontrol edilmektedir.

Eolo Zorla Çıkarma Sistemi
Eolo Sistemi, HC’de ses geçirmez / ücretsiz çok hızlı, 4500 m3 / saate kadar nominal kapasite, sensörler, basınç farkları tarafından kontrol edilen bir fandan oluşur. Kontrol sistemi, Medusa izleme sistemi ve şarj ünitesi iRockall HC ile arayüzlenen özel bir sürücü paneli tarafından düzenlenir. FT, Müşteri ile Satış Öncesi Mühendislik sırasında tanımlanan Şarj Alanına göre ilgili emiş borularını tasarlar.

Otomatik Soğutucu Transfer Pompası Sistemi
Soğutucu Akışkan Transferi, bir pnömatik enerji ile çalışan bir hidrolik silindir vasıtasıyla soğutucu akışkanı basınçlandıran ve sıvı fazda transfer eden Hidropnömatik Pompalar tarafından yapılır. Sistem, Soğutucu Şarj İstasyonuna entegre edilebilir veya belirli bir depolama odasına kurulabilir. Sistem, ilgili güvenlik ve işlevsel kısıtlamalara aynı anda uyum sağlamak için Şarj İstasyonu ve Medusa tarafından kontrol edilir.

HC Soğutucu Akışkan Arıtma Sistemleri
iRockall HC Ürün Detayları
Medusa Ürün Detayları

INFICON ECOTEC E3000 Tamiri - INFICON PROTEC P3000 Tamiri